Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ
Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ

Αίτηση Συμμετοχής

Online Εγγραφή - Αίτηση Συμμετοχής

Στοιχεία Συνέδρου

Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Invalid Input

Τύποι Εγγραφής

Δικαίωμα δωρεάν εγγραφής έχουν μόνο τα Μέλη της ΕΔΑΕ (Τακτικά Μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει και Πρόσεδρα Μέλη-Ειδικευόμενοι), καθώς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό* ή οι Φοιτητές Ιατρικής* με την επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου ή ταυτότητας που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους. Οι Ιατροί άλλων ειδικοτήτων υποχρεούνται στην καταβολή 200,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την εγγραφή τους στο συνέδριο


Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο
Παρακαλώ αποδεχτείτε τους όρους χρήσης
Invalid Input

Διοργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
E-mail: edae@edae.gr
Website: www.edae.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr

Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ