Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ
Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ

Οργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
E-mail: edae@edae.gr
Website: www.edae.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Δ. Ρηγόπουλος

Αντιπρόεδρος:

Γ. Κοντοχριστόπουλος

Γεν. Γραμματέας:

Ι. Μπάρκης

Ειδ. Γραμματέας:

Δ. Σγούρος

Ταμίας:

Δ. Ιωαννίδης

Μέλη:Χ. Ζωγραφάκης
Ν. Καλογερόπουλος
Π. Κωστάκης
Π. Γ. Σταυρόπουλος

Διοργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
E-mail: edae@edae.gr
Website: www.edae.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr

Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ