Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ
Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ

Συμμετοχή

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία / Κόστος

Τακτικά Μέλη ΕΔΑΕ (ταμειακώς εντάξει)

ΔΩΡΕΑΝ

Πρόσεδρα Μέλη ΕΔΑΕ (Ειδικευόμενοι)

ΔΩΡΕΑΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό - Φοιτητές Ιατρικής*

ΔΩΡΕΑΝ

Ιατροί άλλων ειδικοτήτων

200,00€

Δικαίωμα δωρεάν εγγραφής έχουν μόνο τα Μέλη της ΕΔΑΕ (Τακτικά Μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει και Πρόσεδρα Μέλη - Ειδικευόμενοι), καθώς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό* ή οι Φοιτητές Ιατρικής* με την επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου ή ταυτότητας που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.Οι Ιατροί άλλων ειδικοτήτων υποχρεούνται στην καταβολή 200,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την εγγραφή τους στο συνέδριο.

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται με κατάθεση στην τράπεζα:
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ «Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5072 045 776 360
IBAN: GR82 0172 0720 0050 7204 5776 360
SWIFT CODE: PIRBGRAA

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Βεβαίωση Παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ και κοκτέιλ υποδοχής (δεν ισχύουν για νοσηλευτικό προσωπικό και φοιτητές Ιατρικής)

Διοργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
E-mail: edae@edae.gr
Website: www.edae.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr

Εαρινή Εκδήλωση ΕΔΑΕ